Dhukdhuki FM

Dhukdhuki FM
Playing:

तराइको फाटबाट सिङो नेपाल ब्युझाउदै अनेकतामा एकताको आवाज गुन्जाउदै हर आँखाका सुन्दर सपना तरङमा सजाउने राष्ट्र अनी राष्ट्रियता मन मनमा बजाउने सुचना र मनोरन्जन अन्जुलिमा बोकी निरन्तर चलीरहने यो हर मुटुको ढुकढुकी

Contacts

Email: dhukdhukifm@gmail.com

Phone: 977046501656,57,58

Leave a Review