TLIG Filipino

TLIG Radio Ibonobrodkast ang mga mensahe na tinatanggap ni Vassula Ryden mula sa Diyos sapol 1985.

Contacts

Email: info@tligradio.org

Leave a Review